header
Kontakt

Autoelektrikár
Baka   č. 163
93004


Tel.: 0905 / 258 362
e-mail: info@autoelektrikar.sk

Plnenie, oprava a montáž autoklimatizácie, ťiež montáž "nočnej",(odparovacej) klímy.

Pretesnenie kompressora klimatizácie.